Στοματολογικό Ιατρείο Logo
facebook blogger google plus twitter twitter

Μιχαλακοπούλου 179, Αθήνα
(πλησίον νοσοκομείου Παίδων)
Τ: 210 77 18 464
 
 
   

Προς συναδέλφους οδοντιάτρους - ιατρούςΘα χαρώ να συνεργαστούμε για οποιοδήποτε στοματολογικό περιστατικό θεωρείτε χρήσιμη την επιστημονική μου συμβολή.

Η συνεργασία αυτή μπορεί να αφορά από απλές διευκρινιστικές ερωτήσεις μέσω τηλεφώνου έως και σε πλήρη στοματολογική εξέταση του ασθενούς στο ιατρείο μου ή και στο δικό σας χώρο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας μετακινήσεως αυτού.


Σε κάθε περίπτωση, η κλινική εξέταση συνοδεύεται από γραπτή κλινική στοματολογική διάγνωση και προτεινόμενη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Είναι ευνόητο ότι ασθενείς που παραπέμπονται για στοματολογικά προβλήματα από συναδέλφους οδοντιάτρους, αντιμετωπίζονται αποκλειστικά για αυτά τα θέματα, χωρίς την παραμικρή οδοντιατρική παρέμβαση από μέρους μου.